+45 43 53 88 44
+45 43 53 88 44
linatex@linatex.dk
Send en e-mail

Fødevare Kontakt Materialer

Linatex A/S er registreret hos Fødevareregion København i henhold til BEK 822/2013.
Registreringen omfatter import, produktion og salg af genstande (herunder maskindele) bestemt til direkte kontakt med fødevarer. Dette indebærer dog ikke, at alle vore materialer er tiltænkt eller egnede til fødevarekontakt.

Det skal desuden understreges, at det er til enhver tid er slutbrugers ansvar at der er overensstemmelse med gældende regler i netop deres specifikke applikation.

Da Linatex A/S ikke nødvendigvis har kendskab til i hvilken forbindelse vore materialer anvendes af vore kunder, kan vi ikke udstede generelle erklæringer om overensstemmelse med forordning 1935/2004 og forordning 10/2011.

Vi skal i hvert tilfælde have udtrykkelig, forudgående meddelelse om, at materialet/emnet påtænkes anvendt i forbindelse med fødevarer, og under hvilke konditioner.

Kun på baggrund af konkrete og detaljerede oplysninger om anvendelse og driftsforhold kan det sikres, at materialet er egnet i den givne applikation, er fremstillet og behandlet i overensstemmelse med ovenstående bestemmelser, er sporbart og ledsages af den krævede dokumentation.
 
 
Liste over fødevarekontaktmaterialer (FKM)

Følgende materialer kan leveres til fødevarekontakt – men bemærk, at der løbende kommer flere materialer til. 

Kontakt derfor vores salgsafdeling, hvis du savner oplysninger om et givet materiale.
  
 • PA 6, polyamid (Nylon ®)
 • PEEK, polyetheretherketone
 • PE-HD, polyethylen (300/HD, 500/HMW, 1000/UHMW)
 • PET, polyethylenterephtalat
 • POM, polyoxymethylen, acetal 
 • PP, polypropylen (co- og homopolymer)
 • PPS, polyphenylensulfid
 • PTFE, polytetrafluorethylen (Teflon ®)
 • PVC, polyvinylchlorid
 • PVDF, polyvinylidenfluorid
    
 • Gummi: Kontakt venligst vores salgsafdeling.
KONTAKT OS
Du er velkommen til at kontakte Linatex på telefon +45 43 53 88 44.
Produkt information
 
Bliv ringet op
 
Modtag nyheder på mail
 
Firma:
*
Navn:
*
E-mail:
*
Telefon:
*
Evt. besked:
 
Linatex | Smedeholm 3-5 | DK-2730 Herlev | Telefon: +45 43 53 88 44 | E-mail: linatex@linatex.dk